عکس خیابان مختاری تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان مختاری تهران

خیابانی در تهران

خیابان مختاری در منطقه 11 تهران واقع شده‌است و از محله‌های راه آهن، تختی - خانی آباد و آگاهی عبور می‌کند. خیابان مختاری یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند انبار شریعتی در آن واقع شده‌اند.
خیابان مختاری به معابر مهمی مانند خیام، وحدت اسلامی، کارگر جنوبی، ولیعصر، تختی، شریفی، محلوجی قمی، رجعتی و همچنین حمداللهی اکرم متصل گردیده است.


اماکن مهم خیابان مختاری

neshan logo