عکس خیابان دانشگاه جنگ تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان دانشگاه جنگ تهران

خیابانی در تهران

خیابان دانشگاه جنگ در منطقه 11 تهران واقع شده‌است و از محله‌های آذربایجان، حر و اسکندری عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند کاخ تیمورتاش در آن واقع شده‌اند.
خیابان دانشگاه جنگ به معابر مهمی مانند پاستور، کارگر جنوبی، کمالی، آژیده، گلشن و همچنین سلیمانیه متصل گردیده است.


neshan logo