عکس پیاده‌راه رهایی 2/1 مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان 24/1، رهایی2/1
category

پیاده‌راه رهایی 2/1 مشهد

خیابانی در مشهد

پیاده‌راه رهایی 2/1 در منطقه 9 مشهد واقع شده‌است و از محله سرافرازان عبور می‌کند. پیاده‌راه رهایی 2/1 محله سرافرازان به معابر مهمی مانند رهایی-دلاوران 21 متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس سرافرازان 18


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...