عکس خیابان 49 استقلال شیراز
category

خیابان 49 استقلال شیراز

خیابانی در شیراز

خیابان 49 استقلال در منطقه 4 شیراز واقع شده‌است و از محله زرهی - امیرکبیر عبور می‌کند. خیابان 49 استقلال محله زرهی - امیرکبیر به معابر مهمی مانند بلوار استقلال و انصار متصل گردیده است.