عکس خیابان رهی معیری تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان رهی معیری تهران

خیابانی در تهران

خیابان رهی معیری در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله فاطمی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند شعبه 1 تامین اجتماعی و مرکز آمار ایران در آن واقع شده‌اند.
خیابان رهی معیری محله فاطمی به معابر مهمی مانند دکتر فاطمی، فاطمی، شهید فاطمی، فکوری و همچنین مظفری خواه متصل گردیده است.


neshan logo