عکس خیابان میرخانی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان میرخانی تهران

خیابانی در تهران

خیابان میرخانی در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله‌های کشاورز غربی و نصرت عبور می‌کند. خیابان میرخانی به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید چمران، تونل توحید، ستارخان، امیرلو، توحید، اسکندری شمالی، دکتر قریب، نصرت، نصرت غربی، یوسف و همچنین ایزدی مقدم متصل گردیده است.


neshan logo