عکس پیاده‌راه چاپچی تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران تهران قزوین، مخصوص، چاپچی
category

پیاده‌راه چاپچی تهران

خیابانی در تهران

پیاده‌راه چاپچی در منطقه 11 تهران واقع شده‌است و از محله مخصوص عبور می‌کند. پیاده‌راه چاپچی محله مخصوص به معابر مهمی مانند مخصوص متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه مترو کمیل


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...