عکس خیابان دوازدهم فروردین تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان دوازدهم فروردین تهران

خیابانی در تهران

خیابان دوازدهم فروردین در منطقه 11 تهران واقع شده‌است و از محله‌های فلسطین - انقلاب، آذربایجان، منیریه و دانشگاه تهران عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران و معاونت اجرایی ریاست جمهوری (ساختمان کوثر) در آن واقع شده‌اند.
خیابان دوازدهم فروردین به معابر مهمی مانند سپه، پاستور، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، امام خمینی، لبافی نژاد، آذربایجان، 16 آذر، مرادی، اردیبهشت، نظری، فخر رازی، روانمهر و همچنین شهدای ژاندارمری متصل گردیده است.


category

فروشگاه زنجیره‌ای

neshan logo