عکس خیابان کوی نصر تهران
category

خیابان کوی نصر تهران

خیابانی در تهران

خیابان کوی نصر در منطقه 2 تهران واقع شده‌است و از محله کوی نصر عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند پلیس - 10 و کلینیک تابان در آن واقع شده‌اند.
خیابان کوی نصر محله کوی نصر به معابر مهمی مانند زیرگذر گیشا، بزرگراه حکیم، کاردان، گیشا، فروزان فر، فاضل، فاضل شمالی و همچنین علیالی متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان کوی نصر

category

داروخانه