عکس بلوار جهاد حمیدیا مشاهده در نقشه نشان
category

بلوار جهاد حمیدیا

خیابانی در یزد

بلوار جهاد از محله‌های دشتی، ناباروری، پاسداران و عدالت حمیدیا عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند اداره کل راه شهر سازی استان یزد و سازمان مدیریت صنعتی در آن واقع شده‌اند.
بلوار جهاد به معابر مهمی مانند شهید قندی، بلوار پاسداران، تیمسار فلاحی، بلوار ابن سینا، عدالت، کاج، جانبازان، شهید نیرنگ و همچنین مریم متصل گردیده است.


neshan logo