عکس خیابان پارس تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان پارس تهران

خیابانی در تهران

خیابان پارس در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های فردوسی و ولیعصر عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان دادگستری و مجتمع نیابت قضایی تهران در آن واقع شده‌اند.
خیابان پارس به معابر مهمی مانند انقلاب اسلامی، نوفل لوشاتو، غزالی و همچنین صادق متصل گردیده است.


neshan logo