عکس کوچه رز 1/5 - سرافرازان 16 مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار سرافرازان، رز 1/5
category

کوچه رز 1/5 - سرافرازان 16 مشهد

خیابانی در مشهد

کوچه رز 1/5 - سرافرازان 16 در منطقه 9 مشهد واقع شده‌است و از محله سرافرازان عبور می‌کند. کوچه رز 1/5 - سرافرازان 16 محله سرافرازان به معابر مهمی مانند بلوار سرافرازان متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس میدان یادگاران


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...