عکس خیابان نشاط اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان نشاط اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان نشاط در اصفهان واقع شده‌است. خیابان نشاط یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند دفتر امام جمعه اصفهان، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق در آن واقع شده‌اند.
خیابان نشاط به معابر مهمی مانند هاتف، چهارباغ خواجو، هشت بهشت غربی، احمد آباد، فلسطین، شریف واقفی، مجید روشن خواه، فرشادی و همچنین حافظ متصل گردیده است.


category

سوپرمارکت و هایپرمارکت

category

آبمیوه و بستنی

neshan logo