عکس خیابان عباس پور تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان عباس پور تهران

خیابانی در تهران

خیابان عباس پور در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله‌های توانیر و ونک عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان دی، شرکت توانیر، صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و شرکت شهرکهای کشاورزی در آن واقع شده‌اند.
خیابان عباس پور به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید همت، ولیعصر، کنارگذر همت، پل توانیر، برزیل شرقی، پل شهید عباسپور و همچنین نظامی گنجوی متصل گردیده است.


neshan logo