عکس خیابان طالقانی یزد
category

خیابان طالقانی یزد

خیابانی در یزد

خیابان طالقانی از محله‌های پل نواب، آزمایشگاه مرکزی، حنا، ملا فرج الله، اکبرآباد و آبشاهی یزد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان فوق تخصصی خاتم الانبیا و اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد در آن واقع شده‌اند.
خیابان طالقانی به معابر مهمی مانند منتظر قائم، شهید مطهری، بهشتی، بلوار امام جعفر صادق، فرخی و همچنین شهید صدوقی شمالی متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان طالقانی