عکس خیابان آبان تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان آبان تهران

خیابانی در تهران

خیابان آبان در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله‌های بهجت آباد و ولیعصر عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان 15 خرداد، بیمارستان آبان، شرکت ملی گاز ایران، خانه نمایش آبان و موزه سیار خلاقیت کودک و نوجوان در آن واقع شده‌اند.
خیابان آبان به معابر مهمی مانند کریمخان زند، ویلا، زرتشت شرقی، سرو، رودسر، ورشو، عضدی (آبان)، صارمی و همچنین صدر متصل گردیده است.


neshan logo