عکس خیابان هیئت تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان هیئت تهران

خیابانی در تهران

خیابان هیئت در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله‌های فاطمی و آل احمد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند پارک علم و فناوری مدرس، ساختمان گردآفرید و جهاد دانشگاهی تربیت مدرس در آن واقع شده‌اند.
خیابان هیئت به معابر مهمی مانند فاطمی، کارگر شمالی، گردآفرید، هیات و همچنین هیات متصل گردیده است.


neshan logo