عکس پیاده‌راه دوازدهم تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران تهران دکتر فاطمی، پروین اعتصامی، اعتصامی، اعتصامی 12
category

پیاده‌راه دوازدهم تهران

خیابانی در تهران

پیاده‌راه دوازدهم در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله فاطمی عبور می‌کند. پیاده‌راه دوازدهم محله فاطمی به معابر مهمی مانند اعتصامی متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه مترو کارگر


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...