عکس خیابان اعتصامی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان اعتصامی تهران

خیابانی در تهران

خیابان اعتصامی در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله فاطمی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند شرکت نفت و گاز پارس و شرکت تامین و تصفیه آبفای تهران در آن واقع شده‌اند.
خیابان اعتصامی محله فاطمی به معابر مهمی مانند دکتر فاطمی، فاطمی، شهید فاطمی، گلها، فکوری و همچنین مظفری خواه متصل گردیده است.


neshan logo