عکس خیابان پاستور تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان پاستور تهران

خیابانی در تهران

خیابان پاستور در منطقه 11 تهران واقع شده‌است و از محله‌های آذربایجان و حر عبور می‌کند. خیابان پاستور یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی تهران در آن واقع شده‌اند.
خیابان پاستور به معابر مهمی مانند کارگر جنوبی، دوازدهم فروردین، آژیده، دانشگاه جنگ، اردیبهشت و همچنین سلیمانیه متصل گردیده است.


neshan logo