عکس خیابان دکتر مفتح غربی اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان دکتر مفتح غربی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان دکتر مفتح غربی در منطقه 4 اصفهان واقع شده‌است خیابان دکتر مفتح غربی به معابر مهمی مانند لاهور، آذرمهر و همچنین دکتر مفتح شرقی متصل گردیده است.


neshan logo