عکس خیابان برادران قانع (پروین) تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان برادران قانع (پروین) تهران

خیابانی در تهران

خیابان برادران قانع (پروین) در منطقه 8 تهران واقع شده‌است و از محله تهران پارس عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند سازمان تأمین اجتماعی شعبه 16، دفتر پیشخوان دولت تهرانپارس و شهرداری ناحیه 1 منطقه 8 در آن واقع شده‌اند.
خیابان برادران قانع (پروین) محله تهران پارس به معابر مهمی مانند حجربن عدی، پروین، خوشوقت (تیرانداز)، حجر ابن عدی، شاهد، بابا یوسفی، امیری طائمه (142)، مهرگان، صد و بیست و یکم، اخوت و همچنین صد و بیست و سه متصل گردیده است.


neshan logo