عکس پیاده‌راه بابایی تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران تهران حسنی، امامی محرم، بابایی، بین شکوه و کوثر
category

پیاده‌راه بابایی تهران

خیابانی در تهران

پیاده‌راه بابایی در منطقه 17 تهران واقع شده‌است و از محله بلورسازی عبور می‌کند. پیاده‌راه بابایی محله بلورسازی به معابر مهمی مانند امامی محرم متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه مترو جوادیه


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...