عکس کوچه پایداری 4 - رهایی 3 مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار سرافرازان، بلوار پایداری، پایداری4، بین رهایی3/4 و 3/6
category

کوچه پایداری 4 - رهایی 3 مشهد

خیابانی در مشهد

کوچه پایداری 4 - رهایی 3 در منطقه 9 مشهد واقع شده‌است و از محله سرافرازان عبور می‌کند. کوچه پایداری 4 - رهایی 3 محله سرافرازان به معابر مهمی مانند رهایی-دلاوران 21 متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس پایداری 3، سوپر ستاره و اغذیه ستاره


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...