عکس خیابان گلستان شرقی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان گلستان شرقی تهران

خیابانی در تهران

خیابان گلستان شرقی در منطقه 1 تهران واقع شده‌است خیابان گلستان شرقی به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید صیاد شیرازی، گلزار و همچنین ولیعصر متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان گلستان شرقی

category

سوپرمارکت و هایپرمارکت

neshan logo