عکس خیابان سبحان اهواز
category

خیابان سبحان اهواز

خیابانی در اهواز

خیابان سبحان از محله‌های کیانپارس و کیان آباد اهواز عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند نمایشگاه اهواز کورین در آن واقع شده‌اند.
خیابان سبحان به معابر مهمی مانند اروند، کیان‌آباد و همچنین وهابی شمالی متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس کیان آباد3، فروشگاه زردکوه و ساندویچی شینا