عکس خیابان هشت بهشت غربی اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان هشت بهشت غربی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان هشت بهشت غربی در منطقه 3 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک و اتحادیه چاپخانه داران و مصنوعات مقوایی در آن واقع شده‌اند.
خیابان هشت بهشت غربی به معابر مهمی مانند بزرگمهر، نشاط، تونل شهید آقاخانی، هشت بهشت شرقی، امامزاده زید، گلزار، ملک، پاکوشک و همچنین فرشادی متصل گردیده است.


neshan logo