عکس خیابان هشت بهشت غربی اصفهان
category

خیابان هشت بهشت غربی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان هشت بهشت غربی در اصفهان واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند اتحادیه خدمات فنی خودروهای سبک، اتحادیه چاپخانه داران و مصنوعات مقوایی و اتحادیه ادوات و نهاده های کشاورزی در آن واقع شده‌اند.
خیابان هشت بهشت غربی به معابر مهمی مانند بزرگمهر، نشاط، تونل شهید آقاخانی، هشت بهشت شرقی، امامزاده زید، گلزار، ملک، پاکوشک و همچنین فرشادی متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان هشت بهشت غربی