عکس خیابان معراج تهران
category

خیابان معراج تهران

خیابانی در تهران

خیابان معراج در منطقه 9 تهران واقع شده‌است و از محله فرودگاه مهرآباد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند فرودگاه مهرآباد تهران و دادسرای ناحیه 30 فرودگاههای کشور در آن واقع شده‌اند.
خیابان معراج محله فرودگاه مهرآباد به معابر مهمی مانند بزرگراه لشگری، جاده مخصوص کرج و همچنین فرودگاه مهر آباد متصل گردیده است.