عکس پل حافظ مشهد مشاهده در نقشه نشان
category

پل حافظ مشهد

بزرگراه در مشهد

پل حافظ در منطقه 7 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های ترمینال مسافربری امام رضا، ایمان، کوی سیدی، کوشش و کوی پلیس عبور می‌کند. پل حافظ یکی از معابر اصلی این محلات در مشهد می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر مشهد می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند پارک سوار حافظ و ترمینال مسافربری سواری برون شهری در آن واقع شده‌اند.
پل حافظ به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، بلوار کوشش، بلوار کوشش، کنارگذر بزرگراه شهید سلیمانی، بلوار صبا و همچنین قائم متصل گردیده است.


neshan logo