عکس پل حافظ مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

پل حافظ مشهد

بزرگراه در مشهد

پل حافظ در منطقه 7 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های ترمینال مسافربری امام رضا، ایمان، کوی سیدی، کوشش و کوی پلیس عبور می‌کند. پل حافظ یکی از معابر اصلی این محلات در مشهد می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر مشهد می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند پارک سوار حافظ و ترمینال مسافربری سواری برون شهری در آن واقع شده‌اند.
پل حافظ به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، بلوار کوشش و همچنین کنارگذر بزرگراه شهید سلیمانی متصل گردیده است.


neshan logo