عکس کنارگذر بزرگراه شهید سلیمانی مشهد
category

کنارگذر بزرگراه شهید سلیمانی مشهد

خیابانی در مشهد

کنارگذر بزرگراه شهید سلیمانی در منطقه 7 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های ترمینال مسافربری امام رضا، ایمان، کوی المهدی، کوی سیدی، کوشش و کوی پلیس عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند پارک سوار حافظ و ترمینال مسافربری سواری برون شهری در آن واقع شده‌اند.
کنارگذر بزرگراه شهید سلیمانی به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، پل حافظ، بلوار کوشش، پروین اعتصامی، بلوار کوشش، بلوار صبا، ایمان، قائم و همچنین شهید خیبری متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به کنارگذر بزرگراه شهید سلیمانی