عکس کنارگذر بزرگراه شهید سلیمانی مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بزرگراه شهید سلیمانی، نرسیده به بزرگراه شهید قاسم سلیمانی
category

کنارگذر بزرگراه شهید سلیمانی مشهد

خیابانی در مشهد

کنارگذر بزرگراه شهید سلیمانی در منطقه 7 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های کوشش، ایمان، ترمینال مسافربری امام رضا، کوی المهدی، کوی پلیس و کوی سیدی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند پارک سوار حافظ و ترمینال مسافربری سواری برون شهری در آن واقع شده‌اند.
کنارگذر بزرگراه شهید سلیمانی به معابر مهمی مانند بلوار کوشش، پل حافظ، بلوار کوشش، بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، قائم و همچنین بلوار صبا متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...