عکس خیابان صمدیه-لباف اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان صمدیه-لباف اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان صمدیه-لباف در منطقه 2 اصفهان واقع شده‌است خیابان صمدیه-لباف یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند ترمینال مسافربری صمدیه در آن واقع شده‌اند. خیابان صمدیه-لباف به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید خرازی، خرم، نواب صفوی، شهید صمدیه لباف، کنارگذر خرازی و همچنین سید محمود فاضلی متصل گردیده است.


neshan logo