عکس خیابان چهل متری عبیدی تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان چهل متری عبیدی تهران

خیابانی در تهران

خیابان چهل متری عبیدی در منطقه 21 تهران واقع شده‌است و از محله شهرک استقلال عبور می‌کند. خیابان چهل متری عبیدی یکی از معابر اصلی محله شهرک استقلال در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند مؤسسه کوثر در آن واقع شده‌اند.
خیابان چهل متری عبیدی محله شهرک استقلال به معابر مهمی مانند بزرگراه آزادگان، بزرگراه لشگری، جاده مخصوص کرج، کنارگذر لشگری، بهشتی، کنارگذر آزادگان و همچنین جلال متصل گردیده است.


neshan logo