عکس بلوار سیزده آبان تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران ری بلوار سیزده آبان
category

بلوار سیزده آبان تهران

خیابانی در ری

بلوار سیزده آبان در منطقه 20 تهران واقع شده‌است و از محله‌های سیزده آبان و جوانمرد قصاب عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند پست برق در آن واقع شده‌اند.
بلوار سیزده آبان به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید کریمی، کنارگذر رجایی، بزرگراه شهید رجایی، رضازاده و همچنین بلوار رحیمی متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...