عکس پیاده‌راه امیدوار تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران تهران شمشیری، دانشگاه هوایی شمالی، امیدوار
category

پیاده‌راه امیدوار تهران

خیابانی در تهران

پیاده‌راه امیدوار در منطقه 9 تهران واقع شده‌است و از محله مهرآباد جنوبی عبور می‌کند. پیاده‌راه امیدوار محله مهرآباد جنوبی به معابر مهمی مانند دانشگاه هوایی شمالی متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس پادگان و سوپر مارکت ابراهیمی


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...