عکس خیابان کنارگذر بسیج تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان کنارگذر بسیج تهران

خیابانی در تهران

خیابان کنارگذر بسیج در منطقه 14 تهران واقع شده‌است و از محله قصر فیروزه 1 عبور می‌کند. خیابان کنارگذر بسیج یکی از معابر اصلی محله قصر فیروزه 1 در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد. خیابان کنارگذر بسیج محله قصر فیروزه 1 به معابر مهمی مانند بزرگراه بسیج، هجرت، شرق، پل سرداران شهید وصالی تهرانی، کندرو بسیج، قصر فیروزه و همچنین بزرگراه هجرت متصل گردیده است.


neshan logo