عکس خیابان دانشور شرقی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان دانشور شرقی تهران

خیابانی در تهران

خیابان دانشور شرقی در منطقه 3 تهران واقع شده‌است و از محله ونک عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران و سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی در آن واقع شده‌اند.
خیابان دانشور شرقی محله ونک به معابر مهمی مانند شیخ بهائی، شیرازی، ونک و همچنین پردیس متصل گردیده است.


neshan logo