عکس خیابان ابن سینا تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان ابن سینا تهران

خیابانی در تهران

خیابان ابن سینا در منطقه 14 تهران واقع شده‌است و از محله‌های شکوفه، دژکام و آبشار عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند سینما ناهید در آن واقع شده‌اند.
خیابان ابن سینا به معابر مهمی مانند 17 شهریور، شکوفه، درودیان، حاجیان فرد، دژکام و همچنین شیرازی متصل گردیده است.


neshan logo