عکس خیابان کفایی امانی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان کفایی امانی تهران

خیابانی در تهران

خیابان کفایی امانی در منطقه 12 تهران واقع شده‌است و از محله‌های دروازه شمیران و صفا عبور می‌کند. خیابان کفایی امانی یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند شرکت برق منطقه ای تهران بزرگ در آن واقع شده‌اند.
خیابان کفایی امانی به معابر مهمی مانند 17 شهریور، سادات، انتظاری، ناطقی، کرمی نوری، مازندران، شهبازی و همچنین بلوری متصل گردیده است.


اماکن مهم خیابان کفایی امانی

category

فروشگاه زنجیره‌ای

neshan logo