عکس پل شهید صیدی اراک
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان مرکزی اراک بزرگراه امام علی
category

پل شهید صیدی اراک

خیابان در اراک

پل شهید صیدی در منطقه 4 اراک واقع شده‌است و از محله‌های شهرک پردیس دو، بعثت فاز دو، شهرک پردیس یک و شهرک بعثت فاز 1 عبور می‌کند. پل شهید صیدی یکی از معابر اصلی این محلات در اراک می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اراک می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی (ساختمان شماره 3) در آن واقع شده‌اند.
پل شهید صیدی به معابر مهمی مانند شهید وحیدرضا رسولی، فردوس 4، بهروز شمشیری، قائم، 18 متری، پژوهش، قائم مقام، بسیج مستضعفین، بلوار دکتر اسماعیل آشتیانی و همچنین بزرگراه امام علی متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...