عکس خیابان مظفری خواه تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان مظفری خواه تهران

خیابانی در تهران

خیابان مظفری خواه در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله‌های فاطمی و آل احمد عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند اتاق فرار کیوبیک در آن واقع شده‌اند.
خیابان مظفری خواه به معابر مهمی مانند کارگر شمالی، گلها، رهی معیری، هشت بهشت، صالحی و همچنین اعتصامی متصل گردیده است.


neshan logo