عکس خیابان امام علی، جنوب تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان امام علی، جنوب تهران

خیابانی در تهران

خیابان امام علی، جنوب در منطقه 1 تهران واقع شده‌است و از محله شهرک گلها عبور می‌کند. خیابان امام علی، جنوب یکی از معابر اصلی محله شهرک گلها در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد. خیابان امام علی، جنوب محله شهرک گلها به معابر مهمی مانند بزرگراه امام علی، بزرگراه ارتش، بزرگراه شهید صیاد شیرازی، کنارگذر ارتش و همچنین بلوار مژدی متصل گردیده است.


neshan logo