عکس میدان کاشانی موحد تهران
category

میدان کاشانی موحد تهران

خیابانی در تهران

میدان کاشانی موحد در منطقه 7 تهران واقع شده‌است و از محله دبستان - مجیدیه عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند نمایشگاه موتورسنگین در آن واقع شده‌اند.