عکس خیابان رحیمی تهران
category

خیابان رحیمی تهران

خیابانی در تهران

خیابان رحیمی در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله‌های کاظم آباد - بنی هاشم و شمس آباد عبور می‌کند. خیابان رحیمی به معابر مهمی مانند استاد حسن بنا شمالی، بنی هاشم، ابن علی، جانسپار و همچنین حسینی متصل گردیده است.