عکس خیابان جعفری تهران
category

خیابان جعفری تهران

خیابانی در تهران

خیابان جعفری در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله‌های کاظم آباد - بنی هاشم و شمس آباد عبور می‌کند. خیابان جعفری به معابر مهمی مانند استاد حسن بنا شمالی، امیرنیا، منصوری، کاووسی و همچنین خسرو آبادی متصل گردیده است.