عکس خیابان شیراز جنوبی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان شیراز جنوبی تهران

خیابانی در تهران

خیابان شیراز جنوبی در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله شیراز عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند اداره مرکزی موسسه اعتباری ملل، اداره مرکزی موسسه اعتباری ملل، مرکز نوآوری لیزر ایران و انجمن ماشین آلات سنگین در آن واقع شده‌اند.
خیابان شیراز جنوبی محله شیراز به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید همت، بزرگراه کردستان، کنارگذر همت، آیینه وند، بیگی، ایرانشناسی، شیراز جنوبی، شمال، شیرازی و همچنین آقا علیخانی متصل گردیده است.


neshan logo