عکس سامان میدانی تبریز
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان آذربایجان شرقی تبریز خبرنگار، سامان میدانی
category

سامان میدانی تبریز

خیابانی در تبریز

سامان میدانی از محله‌های ملل متحد - بالا حمام، شکلی و سامان میدانی تبریز عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند درب شتربان در آن واقع شده‌اند. سامان میدانی به معابر مهمی مانند بزرگراه چایکنار - آزادگان، دارایی - مدنی 2 و همچنین خبرنگار متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس انتهای راسته کوچه


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...