عکس کوچه استقلال شرقی 6 یزد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان یزد یزد بلوار واعظ، استقلال، استقلال شرقی 6
category

کوچه استقلال شرقی 6 یزد

خیابانی در یزد

کوچه استقلال شرقی 6 از محله آزاد شهر یزد عبور می‌کند. کوچه استقلال شرقی 6 محله آزاد شهر به معابر مهمی مانند استقلال متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس میدان امیرکبیر و سوپر اکبر


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...