عکس خیابان امامزاده زید اصفهان
category

خیابان امامزاده زید اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان امامزاده زید در منطقه 4 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند سازمان نظام مهندسی معدن اصفهان و خانه صنعت معدن تجارت در آن واقع شده‌اند. خیابان امامزاده زید به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگمهر، کنارگذر صیاد شیرازی، تونل شهید آقاخانی، هشت بهشت غربی، هشت بهشت شرقی، لاهور، حمزه اصفهانی، دکتر فاطمی و همچنین پاکوشک متصل گردیده است.