عکس خیابان سمیعی تهران
category

خیابان سمیعی تهران

خیابانی در تهران

خیابان سمیعی در منطقه 22 تهران واقع شده‌است و از محله امیر دژبان عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند پایانه اتوبوس شهید باقری در آن واقع شده‌اند. خیابان سمیعی محله امیر دژبان به معابر مهمی مانند مظفر، جدی اردبیلی و همچنین بهارستان متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان سمیعی