عکس خیابان دکتر فاطمی اصفهان
category

خیابان دکتر فاطمی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان دکتر فاطمی در منطقه 4 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند سازمان نظام مهندسی معدن اصفهان در آن واقع شده‌اند. خیابان دکتر فاطمی به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید صیاد شیرازی، کنارگذر صیاد شیرازی، همدانیان، هشت بهشت شرقی، امامزاده زید، نیرو، حمزه، صاحب الزمان، قدس و همچنین سعدی متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان دکتر فاطمی